Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Publikacja

Ł. Abramczuk, I. Augustyńska, M. Czułowska, A. Skarżyńska, M. Żekało. Regionalne zróżnicowanie opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych w 2016 roku, [w:] Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej [3] (redakcja: prof. dr hab. W. Józwiak). Program Wieloletni 2015-2019, nr 51, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017.

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk