Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

Skarżyńska A., Produkcja wołowiny w Polsce oraz czynniki determinujące jej opłacalność. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 104, z. 4, s. 99-111.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk