Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

A. Skarżyńska, Ł. Pietrych. Projekcja opłacalności produkcji zbóż i rzepaku w perspektywie 2022 roku, [w:] Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tom 104, zeszyt 2, Polska Akademia Nauk - Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych i Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2017. 

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk