Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 4-7 września 2017 roku w Bydgoszczy odbył się XXIV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nt. „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”. Kongres został zorganizowany przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Uczestnikiem konferencji była mgr Magdalena Czułowska, która wygłosiła referat pt. “Analiza porównawcza wyników ekonomicznych kukurydzy uprawianej na ziarno suche i mokre”.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk