Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Artykuł

A. Skarżyńska. Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2015 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2017.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk