Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniach 24.05-26.05.2017 roku odbyła się w Wiśle (woj. śląskie) Międzynarodowa Konferencja „Statystyka na usługach gospodarki żywnościowej IV”. Głównym organizatorem konferencji był Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W obradach uczestniczyli przedstawiciele wielu ośrodków badawczych z kraju (UR w Krakowie; SGGW w Warszawie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; IERiGŻ-PIB w Warszawie itd.), jak i z zagranicy (Aleksandro Stulginskio Universitetas – Lietuvos Agrarinės Ekonomikos Institutas; The Belarusian State Agricultural Academy itd.). W dniu 25.05.2017 roku I. Augustyńska wygłosiła referat pt.: „Zmiany opłacalności produkcji wieprzowiny w regionie Mazowsze i Podlasie w latach 2014-2016 (po wystąpieniu ASF)”.© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk