Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

W dniu 16.01.2017 roku odbyła się konferencja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach wizyty studyjnej TAIEX przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa oraz przedstawicieli producentów i przetwórców mleka z Bośni i Hercegowiny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele MRiRW oraz IERiGŻ-PIB dr inż. Zbigniew Floriańczyk i mgr inż. Marcin Żekało. W celu przedstawienia wyników badań prowadzonych w ramach systemu Polski FADN i AGROKOSZTY przygotowano referaty: dr inż. Z. Floriańczyk “Farm economy and profitability through FADN system” dr inż. A. Skarżyńska “Prices and production of milk in Poland – current situation and perspectives” mgr inż. M. Żekało “The organic milk production in Poland - economic aspects and prospects for development”

© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk