Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (+48 22) 5054439
Fax: (+48 22) 8266158

  

Przedmiot badań

Działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej objęte badaniami w systemie AGROKOSZTY - gospodarstwa ekologiczne

Rok badańBadane działalności produkcyjne
2017
 1. pszenica ozima
 2. żyto ozime

2016
 1. pszenica ozima
 2. żyto ozime

2015
 1. krowy mleczne

2014
 1. krowy mleczne

2013
 1. krowy mleczne

2012
 1. krowy mleczne

2011
 1. krowy mleczne

2009
 1. pszenica ozima
 2. pszenżyto ozime
 3. żyto ozime
 4. owies
 5. ziemniaki jadalne
 6. krowy mleczne
 7. tuczniki


2008 1. pszenica ozima
 2. żyto ozime
 3. pszenżyto ozime
 4. owies
 5. ziemniaki jadalne
 6. krowy mleczne
 7. tuczniki
 8. maciory

2007


 1. pszenica ozima
 2. ziemniaki jadalne
 3. truskawki w uprawie polowej
 4. owies
 5. gryka
 6. pszenżyto
 7. tuczniki
 8. krowy mleczne
 9. maciory
 10. żywiec barani
2006
 1. pszenica ozima
 2. żyto ozime
 3. ziemniaki jadalne
 4. truskawki w uprawie polowej
 5. owies
 6. gryka
 7. pszenżyto
 8. tuczniki
 9. krowy mleczne
2005
 1. pszenica ozima
 2. żyto ozime
 3. ziemniaki jadalne
 4. truskawki w uprawie polowej© Copyrights 2006 IERiGŻ-PIB       Aktualizacje: Łukasz Abramczuk